EXHIBIT: SILVANA RAVENA & KAREN POULSON | AUG 1 - 31, 2013

the regatta
the regatta
 
the regatta © 2013 - silvana ravena
click to view details

h: 36" x w: 90"
$3,900
click to view details
miami mix
miami mix
 
miami mix © 2013 - silvana ravena
click to view details

h: 72" x w: 40"
$3,900
click to view details
blazon
blazon
 
blazon © 2013 - silvana ravena
click to view details

h: 40" x w: 60"
$4,200
click to view details
watery sky
watery sky
 
watery sky © 2012 - silvana ravena
click to view details

h: 38" x w: 78"
$3,800
click to view details
hot spell
hot spell
 
hot spell © 2012 - silvana ravena
click to view details

h: 40" x w: 60"
$4,200
click to view details
the red peacock
the red peacock
 
the red peacock © 2012 - silvana ravena
click to view details

h: 40" x w: 60"
$4,200
click to view details
grand canyon
grand canyon
 
grand canyon © 2012 - silvana ravena
click to view details

h: 60" x w: 40"
$4,200
click to view details
hidden trees
hidden trees
 
hidden trees © 2012 - silvana ravena
click to view details

h: 48" x w: 48"
$3,900
click to view details
no strings attached
no strings attached
 
no strings attached © 2011 - silvana ravena
click to view details

h: 48" x w: 48"
$3,900
click to view details
midnight summer dream
midnight summer dream
 
midnight summer dream © 2010 - silvana ravena
click to view details

h: 45" x w: 55"
$3,500
click to view details
plato's cave II
plato's cave II
 
plato's cave II © 2013 - karen poulson
click to view details

h: 48" x w: 36"
$3,200
click to view details
plato's cave I
plato's cave I
 
plato's cave I © 2013 - karen poulson
click to view details

h: 48" x w: 36"
$3,200
click to view details